mySales to program CRM do fakturowania on-line,

zarządzania firmą, sprzedażą i relacjami z klientami.

CRM mySales pomoże Ci m.in:

 • Poprawić skuteczność zarządzania sprzedażą i generowania dobrych LEADÓW
 • Zoptymalizować proces sprzedaży i windykacji
 • Poprawić proces zarządzania relacjami z klientami
 • Zoptymalizować dokładność prognoz dla lepszego zarządzania firmą
 • Zoptymalizować proces przepływu informacji w firmie
 • Lepiej delegować i analizować skuteczność podejmowanych działań
 • Podejmować dobre decyzje w oparciu o rzetelne analizy
 • Weryfikować efektywność Twoich pracowników

Zarządzaj sprzedażą najlepiej
na świecie!

Zarejestruj konto testowe

„Nadzieja to nie strategia” – Rick Page.
Opieraj swoją strategię na miernikach sukcesu – analizach dostarczanych przez mySales.

Dostęp do konta testowego przez 30 dni za darmo umożliwia m.in.:

 • ewidencjonowanie kontrahentów, konkurentów i dostawców, w tym szybkie wyszukiwanie i dodawanie kontaktów po numerze NIP oraz import listy kontaktów

 • definiowanie dokumentów sprzedażowych, zapisywanie klientów, produktów, definiowanie kategorii sprzedażowych

 • ewidencjonowanie faktur zakupowych

 • wystawianie faktur, w tym automatyczne generowanie faktur cyklicznych (abonamentowych) do Twoich stałych odbiorców

 • eksport danych sprzedażowych do najbardziej popularnych systemów księgowych jak Comarch Optima oraz Symfonia.

 • automatyzację windykacji Twoich należności (automatycznie wysyłane powiadomień o zapłacie i wezwania do zapłaty)

 • ewidencjonowanie wpłat częściowych do dokumentów sprzedażowych

 • łatwe przekształcanie i związywanie dokumentów sprzedażowych (np. proform, faktur zaliczkowych, faktur VAT, korekt)

 • obsługę magazynu
 • obsługę procesów sprzedażowych w tym m.in. ewidencjonowanie pełnej ścieżki procesu sprzedażowego wraz z analityką danych sprzedażowych poszczególnych handlowców

 • zarządzanie firmą i zespołem sprzedażowym poprzez ewidencjonowanie zadań oraz raportowanie z zadań Twoich pracowników

 • dostęp do rozbudowanej analityki, m.in.: wielkość należności po terminie, najwięksi dłużnicy, wartość sprzedaży narastająco i najwięksi klienci, stopień realizacji targetu firmy oraz targetów Twoich handlowców, analityka zadań w podziale na handlowca, ocena skuteczności handlowców na każdym etapie procesu sprzedażowego, analiza przegranych prospektów (z kim przegrywamy, wartość przegranych sprzedaży itp.) oraz wiele innych analiz wspomagających w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.

Zarządzaj sprzedażą najlepiej
na świecie!

Zarejestruj konto testowe